கோவிலில் தவிர்க்க வேண்டிய அபசாரங்கள்

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Dr. Navalpakkam Vasudevachariar Swami’s 

கோவிலில் தவிர்க்க வேண்டிய அபசாரங்கள்

Audio

https://www.mediafire.com/?0c3hs2q180ua7fz

Video

   

Smt. Jayashree Vaidyanathan has translated this anugraha bhAshaNam of Swamin with utmost devotion, dedication and sincerity into English. On behalf of all the bhagavatas, adiyen offers our sincere thanks to her for this help.