Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:


mahA mahOpAdhyAya, ubhaya vEdhAnta vAchaspathi, vyAkaraNa kalpataru 

Sri U Ve pAdoor purANam Rangarajachariar Swamin

 Thirunakshathram  Karthigai Maasam, Anusham Nakshathram

 Acharyans   Samasrayanam under the lotus feet of Srimad  Devanarvilagam Azhagiyasingar; Bhara Samarpanam under the lotus feet of Srimad Villivalam Azhagiyasingar, SrImathE SrI lakshmI nrusimha divya pAdukA sEvaka SrIvaN SaTakOpa SrI nArAyaNa yatIndra mahA dESikan.

 Kalakshepa Acharyans   Grantha Chatushya kalakshepam under the lotus feet of Srimad Mukkur Azhagiyasingar, Srimathe Srivann Satakopa Sri Vedanta Desika Yatheendra Maha Desikan & Swami’s own Thiruththagappanaar Swamin.

 4000 Divya Prabhandha Acharyan  Sri U Ve Seshadri Iyengar Swamin, Tirupati.

 Education  “vyAkaraNa sirOmani” at Sri Ahobila Mutt Sanskrit College, Madurantakam, Tamilnadu, India affiliated to University of Madras under the tutelage of Sri U Ve pAdoor Raghavachariar Swamin & Sri U Ve Melpakkam Narasimhachariar Swamin.
 Titles  “AsthAna Vidwan” of Sri Ahobila Mutt conferred by Srimad Villivalam Azhagiyasingar, SrImathE SrI lakshmI nrusimha divya pAdukA sEvaka SrIvaN SaTakOpa SrI nArAyaNa yatIndra mahA dESikan.

"vyAkaraNa kalpataru"
by Srimad Srimushnam Andavan, Sri Ranga Ramanuja Mahadesikan.

"ubhaya vEdhAnta vAchaspathi"
by Sri Sri Sri Tridandi Ahobila Ramanuja Jeeyar Swami.
 
“mahA mahOpAdhyAya” by Rashtriya Sanskrit Vidyapeetam, Tirupati, Andra Pradesh, India. 
 Loukeekam  Served as Sanskrit Pundit for 3 years in Thirupparaithurai near Trichy, Tamilnadu, India.

Served as vyAkaraNa Lecturer for 2 years at Sanskrit    College, Kovvur, West Godavari District, Andhra Pradesh, India.

Served in vyAkaraNa Sastra Lecturer for 33 years at Sri Venkateswara Oriental College, Tirupati of Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD).

 Other Kainkaryams  Coordinator for Tamil Department, Sri Venkateswara  Bhakti Channel of Tirumala Tirupathi Devasthanam.   

Ċ
Veda Dharma Samrakshana Sabha,
Sep 30, 2014, 4:00 AM