Day - USA Class US - Timings (Spring and Summer) - From Mar 10th 2019 till Nov 2nd 2019 Day - India India - Timings -  From Mar 10th 2019 till Nov 2nd 2019
Mondays -AM Sri Varadaraja Stavam Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 07:25 AM to 08:00 AM EDT Mondays 04:55 PM to 05:30 PM IST
Mondays -AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Mondays 06:55 PM to 08:00 PM IST
Mondays -AM DP8 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan - Amruta Ranjani Santhai 10:25 AM to 11:15 AM EDT Mondays 07:55 PM to 08:45 PM IST
Mondays -AM DP7 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -  Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami - Periya Thirumozhi Santhai 11:25 AM to 12:15 PM EDT Mondays 08:55 PM to 09:45 PM IST
Mondays - PM DP3 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami - Kovil Thiruvoimozhi 06:40 PM to 07:45 PM EDT Tuesdays 04:10 AM to 05:15 AM IST
Mondays - PM DP4 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 07:55 PM to 08:40 PM EDT Tuesdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Mondays - PM YV2 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Kurichchi Lakshmi Narasimhachariar Swami - Ayushya Suuktam & Prokshana Mantrams 07:55 PM to 09:00 PM EDT Tuesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Mondays - PM YV4 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Gosha Shanthi & kATakam Santhai 08:55 PM to 10:00 PM EDT Tuesdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Mondays - PM SRTS - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:05 PM EDT Tuesdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
Mondays - PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - NEW BATCH - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:45 PM to 10:10 PM EDT Tuesdays 07:15 AM to 07:40 AM IST
         
Tuesdays-AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Tuesdays 06:55 PM to 08:00 PM IST
Tuesdays-AM SS - Stotrapaada Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan - Hari Ashtakam, KrishnAshtakam 10:25 AM to 11:15 AM EDT Tuesdays 07:55 PM to 08:45 PM IST
Tuesdays-AM DP5 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -Smt. Lakshmi Mukundan - NithyAnusandhAna pAsurams 11:25 AM to 12:15 PM EDT Tuesdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
Tuesdays-PM YV - Yajur Veda Santhai -Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Acchidram Santhai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Wednesdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Tuesdays-PM DS - Yathiraja Saptati Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Wednesdays 06:25 AM to 07:20 AM IST
Tuesdays-PM CR - Chillarai Rahasyangal kAlakshEpam - Sri U Ve A. Narasimhachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Wednesdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Tuesdays-PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - NEW BATCH - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:45 PM to 10:10 PM EDT Wednesdays 07:15 AM to 07:40 AM IST
         
Wednesdays - AM Sri Varadaraja Stavam Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 07:25 AM to 08:00 AM EDT Mondays 04:55 PM to 05:30 PM IST
Wednesdays - AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Wednesdays 06:55 PM to 08:00 PM IST
Wednesdays - AM Mummanikkovai - Sri U Ve Navalpakkam Yagnam (Dr. V. Kannan) Swami 10:25 AM to 11:30 PM EDT Wednesdays 07:55 PM to 09:00 PM IST
Wednesdays - AM DP8 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Smt. Lakshmi Devarajan - Amruta Ranjani Santhai 10:25 AM to 11:15 AM EDT Wednesdays 07:55 PM to 08:45 PM IST
Wednesdays - AM DP7 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -  Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami - Periya Thirumozhi Santhai 11:25 AM to 12:15 PM EDT Wednesdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
Wednesdays - PM DP3 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami - Kovil Thiruvoimozhi 06:40 PM to 07:45 PM EDT Thursdays 04:10 AM to 05:15 AM IST
Wednesdays - PM YV6 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - AswamEdham Santhai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Wednesdays - PM GK - Sri Guna Ratna Kosa Santhai - Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami 07:55 PM to 08:45 PM EDT Thursdays 05:25 AM to 06:15 AM IST
Wednesdays - PM YV - Yajur Veda Santhai -Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Acchidram Santhai 08:55 PM to 10:00 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Wednesdays - PM SRTS - Srimad Rahasys Traya Saara kAlakshEpam - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:05 PM EDT Thursdays 06:25 AM to 07:35 AM IST
Wednesdays - PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - NEW BATCH - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:45 PM to 10:10 PM EDT Thursdays 07:15 AM to 07:40 AM IST
         
Thursdays-AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Thursdays 06:55 PM to 08:00 PM IST
Thursdays-AM DP5 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -Smt. Lakshmi Mukundan - NithyAnusandhAna pAsurams 11:25 AM to 12:15 PM EDT Thursdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
Thursdays-PM Sankalpa Suryodaya Upanyasam - Sri U Ve Valayapettai Ramachariar Swami 07:25 PM to 08:30 PM EDT Fridays 04:55 AM to 06:00 AM IST
Thursdays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Udaka Shanthi 07:55 PM to 09:00 PM EDT Fridays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Thursdays-PM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvaheendrapuram Srinivasamurthy Swami - Thiruvoimozhi Santhai 08:55 PM to 10:00 PM EDT Fridays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Thursdays-PM Sri Paduka Prabhava Upanyasams - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Fridays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Thursdays-PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - NEW BATCH - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:45 PM to 10:10 PM EDT Fridays 07:15 AM to 07:40 AM IST
         
Fridays - AM Adhikarana Saaravali Upanyasam - Sri U Ve Veliyanallur Narayanachariar Swami 09:25 AM to 10:30 AM EDT Fridays 06:55 PM to 08:00 PM IST
Fridays - AM DP7 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -  Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami - Periya Thirumozhi Santhai 11:25 AM to 12:15 PM EDT Fridays 08:55 PM to 09:45 PM IST
Fridays - PM Sri Mahalakshmi Thaayaar Vishayaka Stotrams pArAyaNam 06:25 PM to 07:30 PM EDT Saturdays 03:55 AM to 05:00 AM IST
Fridays - PM DP4 - Sri Desika Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvazhi Krishnadesikan Swamin 07:55 PM to 08:40 PM EDT Saturdays 05:25 AM to 06:10 AM IST
Fridays - PM SV3 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Fridays - PM YV4 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathachariar Swami - Gosha Shanthi & kATakam Santhai 08:55 PM to 10:00 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Fridays - PM SPS - Sri Paduka Sahasra Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Saturdays 06:25 AM to 07:20 AM IST
Fridays - PM GB - Gita Bhashyam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 09:20 PM to 10:30 PM EDT Saturdays 06:50 AM to 08:00 AM IST
         
Saturdays-AM CR2 - Chillarai Rahasyangal - Sri U Ve Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 06:25 AM to 07:30 AM EDT Saturdays 03:55 PM to 05:00 PM IST
Saturdays-AM YV5 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathahariar Swami - Taittreeya Upanishat - Narayanavalli 07:25 AM to 08:30 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM SV - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EDT Saturdays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Saturdays-AM PM - PaaMaalai - Smt. Vijayalakshmi Hari - slOkams and pAsurams taught with music - Basic knowledge, skill and grasp of Carnatic Music is a pre-requisite 08:25 AM to 09:30 AM EDT Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM SV2 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:25 AM to 09:30 AM EDT Saturdays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM DP6 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -Smt. Lakshmi Mukundan - Kovil Thiruvaimozhi (for beginners) 09:25 AM to 10:15 AM EDT Saturdays 06:55 PM to 07:45 PM IST
Saturdays-AM SV5 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Damodharan Swami 10:25 AM to 11:30 AM EDT Saturdays 07:55 PM to 09:00 PM IST
Saturdays-AM BV - ThiruvAimozhi, Taatparya Ratnaavali kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 10:40 AM to 11:45 AM EDT Saturdays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Saturdays-AM CC1- 2019 Swami Desikan 751 Competition - Smt. Lakshmi Devarajan - Desika Stotrams - Students of age 10 and above 10:55 AM to 12:00 Noon EDT Saturdays 09:25 PM to 10:30 PM IST
Saturdays-AM SK - Sanskrit Beginner Classes - For Kids under 09 - Sri U Ve Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
         
Saturdays-PM DP9 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami - All sATRumuRai pAsurams 11:55 AM to 01:00 PM EDT Saturdays 09:25 PM to 10:30 PM IST
Saturdays-PM RV - Rig Veda Santhai - Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami 12:20 PM to 01:20 PM EDT Saturdays 09:50 PM to 10:50 PM IST
Saturdays-PM KSP - Kids Stotra Paada Santhai - Smt. Prasanna Venkatesh 12:55 PM to 01:45 PM EDT NA NA
Saturdays-PM DP2 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - For Students between ages 07 and 16 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 01:55 PM to 02:50 PM EDT NA NA
Saturdays-PM SP-Jr-A (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 02:55 PM to 04:15 PM EDT NA NA
Saturdays-PM DP-Sr (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan - Dhivya Prabhandham 04:10 PM to 05:15 PM EDT NA NA
Saturdays-PM irAmAnusa nooTRandhAdhi sEvA kAlam & Sri Daya Shataka pArAyaNam 06:25 PM to 08:00 PM EDT Sundays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Saturdays-PM YV7 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Navalpakkam Jagannathachariar Swami - Pancha Suuktam (For Beginners) 07:25 PM to 08:15 PM EDT Sundays 04:55 AM to 05:45 AM IST
Saturdays-PM YV6 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - AswamEdham Santhai 07:55 PM to 09:00 PM EDT Sundays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Saturdays-PM GK - Sri Guna Ratna Kosa Santhai - Sri U Ve Thiuchcherai Aasuri Ramachariar Swami 07:55 PM to 08:45 PM EDT Sundays 05:25 AM to 06:15 AM IST
Saturdays-PM SV3 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Sundays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Saturdays-PM DS - Yathiraja Saptati Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 09:50 PM EDT Sundays 06:25 AM to 07:20 AM IST
Saturdays-PM GB - Gita Bhashyam - Sri U Ve Pulikundram Sthalasayanachar Swami 09:20 PM to 10:30 PM EDT Sundays 06:50 AM to 08:00 AM IST
         
Sundays-AM YV5 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Srinathahariar Swami - Taittreeya Upanishat - Narayanavalli 07:25 AM to 08:30 AM EDT Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 07:25 AM to 08:30 AM EDT Sundays 04:55 PM to 06:00 PM IST
Sundays-AM SV2 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Venugopalachariar Swami 08:25 AM to 09:30 AM EDT Sundays 05:55 PM to 07:00 PM IST
Saturdays-AM DP6 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai -Smt. Lakshmi Mukundan - Kovil Thiruvaimozhi (for beginners) 09:25 AM to 10:15 AM EDT Saturdays 06:55 PM to 07:45 PM IST
Sundays-AM SV5 - Saama Veda Santhai - Sri U Ve Damodharan Swami 10:25 AM to 11:30 AM EDT Sundays 07:55 PM to 09:00 PM IST
Sundays-AM BV - ThiruvAimozhi, Taatparya Ratnaavali kAlakshEpam - Sri U Ve Navalpakkam Vasudevachariar Swami 10:40 AM to 11:45 AM EDT Sundays 08:10 PM to 09:15 PM IST
Sundays-AM CC2 - 2019 Swami Desikan 751 Competition - Smt. Lakshmi Devarajan - Desika Prabhandham -Students of age 10 and above 10:55 AM to 12:00 Noon EDT Sundays 09:25 PM to 10:30 PM IST
Sundays-AM SK2 - Sanskrit Beginner Classes - For Kids between 09 and 16 - Sri U Ve Alathurai Setlur Dr.Sreeram Jaganathan Swami 11:25 AM to 12:15 PM EDT Saturdays 08:55 PM to 09:45 PM IST
Sundays-AM SVS - Sri Vishnu Sahasranama Santhai - Sri U Ve Dr. R. Thirunarayanan Swami 11:55 AM to 12:45 PM EDT Sundays 09:25 PM to 10:15 PM IST
         
Sundays-PM RV - Rig Veda Santhai - Sri U Ve Kovil Kongilaachchaan Ramaraja Narasimhachariar Swami 12:20 PM to 01:20 PM EDT Saturdays 09:50 PM to 10:50 PM IST
Sundays-PM DP2 - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - For Students between ages 07 and 16 - Sri U Ve Gomatam Prof Dr. R. Seshadri Swami 01:55 PM to 02:50 PM EDT NA NA
Sundays-PM SP-Jr-B (for kids upto 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan 03:10 PM to 04:15 PM EDT NA NA
Sundays-PM SP-Sr (for kids above 8 years) - Smt. Lakshmi Devarajan - Stotra Padaam 04:10 PM to 05:15 PM EDT NA NA
Sundays-PM vAraNamAyiram, Yathiraja Saptati, Sri Desika Prabhandham & Desika nooTRandhAdhi sEvA kAlam 06:25 PM to 08:00 PM EDT Mondays 03:55 AM to 05:30 AM IST
Sundays-PM YV7 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Navalpakkam Jagannathachariar Swami - Pancha Suuktam (For Beginners) 07:25 PM to 08:15 PM EDT Mondays 04:55 AM to 05:45 AM IST
Sundays-PM SK3 - Spoken Sanskrit Classes - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 07:55 PM to 09:00 PM EDT Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Udaka Shanthi 07:55 PM to 09:00 PM EDT Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Thiruvaheendrapuram Srinivasamurthy Swami - Thiruvoimozhi Santhai 08:55 PM to 10:00 PM EDT Mondays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Sundays-PM Sri Paduka Prabhava Upanyasams - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 08:55 PM to 10:00 PM EDT Mondays 06:25 AM to 07:30 AM IST
Sundays-PM SPS2 - Sri Paduka Sahasra Santhai - NEW BATCH - Sri U Ve Bhargava Narasimhachariar Swami 09:45 PM to 10:10 PM EDT Mondays 07:15 AM to 07:40 AM IST
Sundays-PM SK4 - Spoken Sanskrit Classes (For students between ages 08 and 16) - Sri. Orathi Jagan Bharadwaj Swami 09:55 PM to 10:45 PM EDT Mondays 07:25 AM to 08:15 AM IST


Sundays-PM YV3 -  Yajur Veda Santhai - Sri U Ve Thirumalai Echampadi Sriramachariar Swami - Pavamaana Suuktam & Rudram 06:55 PM to 08:00 PM EST Mondays 05:25 AM to 06:30 AM IST
Sundays-PM DP - 4000 Dhivya Prabhandha Santhai - Sri U Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swami 07:55 PM to 08:50 PM EST Mondays 06:25 AM to 07:20 AM IST