Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:
Adiyen. On this auspicious Akshaya Tridhiyai subha dhinam, Veda Dharma Samrakshana Sabha is happy to share thelinks to the recordings of ( திருவாய்மொழி - தாத்பர்ய ரத்னாவளி காலக்ஷேபம் ) ThiruvAimozhi - tAtparya ratnAvaLi kAlakshEpam blessed by Vipascinmani Sri U Ve Navalpakkam Dr.Vasudevachariar Swamin. Adiyen’s sAshtAnga praNAmangaL to Sri U Ve Navalpakkam Dr.Vasudevachariar Swamin for this parOpakAram.


UpanyAsa Recordings:

Audio – All Parts:

https://www.mediafire.com/folder/6vy9i8ov76574/BVKAll UpanyAsam Parts:

The You Tube player shown below has multiple videos in the Play List. Bhagavathas can choose the videos to play using the Play List    option in the You Tube Player.திருவாய்மொழி தாத்பர்ய ரத்னாவளி காலக்ஷேம